Contact

Contact Us

 • Billing address
  IMD BRAND s.r.o.
  Turbínová 13
  Bratislava 3, Slovakia
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
  Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69696/L


  Warehouse address
  Zelený háj 1942 / 71
  947 01 Hurbanovo, Slovakia

 • Tax No.: 51 468 221
  DIČ: 2120716081
  VAT No.: SK2120716081

 • Bank Account Details


  Bank: Všeobecná úverová banka, a.s.

  Account number: 39 7701 2455

  Code of bank: 0200

  IBAN: SK38 0200 0000 0039 7701 2455

  SWIFT/BIC Code: SUBASKBX

  Bank Address: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25

OUR TEAM

Igor Močáry

Managing director & CEO

+421 905 851 027

mocary@imdbrand.eu

 

CONTACT ME

Marek Močáry

Export manager

+421 908 808 363

marek.mocary@
imdbrand.eu

CONTACT ME

Mgr. Helena Močáryová

Financial department

+421 905 261 680

mocaryova@imdbrand.eu

 

CONTACT ME

Denisa Koštialiková, MSc

Trade manager

+421 944 355 000

denisa.kostialikova@
imdbrand.eu

CONTACT ME

Dominika Batalková

Trade manager

+421 907 794 203

office@imdbrand.eu

 

CONTACT ME

Diana Mravcová

Accounting

+421 915 666 932

backoffice@imdbrand.eu

 

CONTACT ME

© 2023 IMD BRAND s.r.o. All rights reserved.